Fenologijos srautasBendra 2021 metų statistika

Įvesta stebėjimų: 5344

Skirtingų rūšių: 260

Skirtingų savivaldybių: 51

Stebėtojų skaičius: 83Stebėjimų skaičiaus kitimas Stebėjimai   Rūšys   Vietos   SavivaldybėsNaujausi stebėjimai Rikiuoti pagal stebėjimo datą | Rikiuoti pagal įvedimo datą  Visi stebėjimai
Info Data Rūšis Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta Stebėtojai Skaičius Fazė
2021-06-12 Kukutis (Upupa epops) Molėtų r.sav. / Čivyliai (Suginčių sen.) Alma T. 1
2021-06-11 Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) Vilniaus m.sav. / Turniškių Tvenkiniai I-IV Robertas A. 1 G1
2021-06-11 Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) Vilniaus m.sav. / Turniškių Tvenkiniai I-IV Robertas A. 1 G1
2021-06-11 Brastinis tilvikas (Tringa ochropus) Vilniaus m.sav. / Turniškių Tvenkiniai I-IV Robertas A. 1 G3
2021-06-11 Tulžys (Alcedo atthis) Vilniaus m.sav. / Turniškių Tvenkiniai I-IV Robertas A. 1
2021-06-11 Klykuolė (Bucephala clangula) Vilniaus m.sav. / Turniškių Tvenkiniai I-IV Robertas A. 5+6 J3
2021-06-11 Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) Vilniaus m.sav. / Turniškių Tvenkiniai I-IV Robertas A. 1 G1
2021-06-11 Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) Vilniaus m.sav. / Turniškių Tvenkiniai I-IV Robertas A. 1+1+1+1 G2
2021-06-11 Didysis margasis genys (Dendrocopos major) Vilniaus m.sav. / Turniškių Tvenkiniai I-IV Robertas A. 1+2+ J2
2021-06-11 Bukutis (Sitta europaea) Vilniaus m.sav. / Turniškių Tvenkiniai I-IV Robertas A. 4+ J3
2021-06-11 Didžioji zylė (Parus major) Vilniaus m.sav. / Turniškių Tvenkiniai I-IV Robertas A. 8+10+ J3
2021-06-11 Nendrinė vištelė (Gallinula chloropus) Vilniaus m.sav. / Turniškių Tvenkiniai I-IV Robertas A. 1
2021-06-11 Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) Vilniaus m.sav. / Verkiai Robertas A. 1+1+1+1 G2
2021-06-11 Vidutinis margasis genys (Dendrocoptes medius) Vilniaus m.sav. / Verkiai Robertas A. 2+ J2
2021-06-11 Bukutis (Sitta europaea) Vilniaus m.sav. / Verkiai Robertas A. 1+ J2
2021-06-11 Pilkoji varna (Corvus cornix) Vilniaus m.sav. / Verkiai Robertas A. 4+ J3
2021-06-11 Kukutis (Upupa epops) Jonavos r.sav. / Kaušanka Kęstutis J., Asta J. 1 J2
2021-06-10 Pilkoji starta (Emberiza calandra) Varėnos r.sav. / Margionys / laukai aplink Robertas A. 1 G1
2021-06-10 Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) Varėnos r.sav. / miškas Golia Robertas A. 5 J3, J2
2021-06-10 Kukutis (Upupa epops) Varėnos r.sav. / miškas Golia Robertas A. 1+1+1 G2
2021-06-10 Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) Varėnos r.sav. / miškas Golia Robertas A. 2+ J2
2021-06-10 Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) Varėnos r.sav. / miškas Golia Robertas A. 1 G1
2021-06-10 Tetervinas (Lyrurus tetrix) Varėnos r.sav. Robertas A. 1
2021-06-10 Sketsakalis (Falco subbuteo) Varėnos r.sav. Robertas A. 2 I2
2021-06-10 Uldukas (Columba oenas) Varėnos r.sav. / Šklėrių miškas / Golios miškas Robertas A. 3+1+1+2 I2, G3
2021-06-10 Didysis margasis genys (Dendrocopos major) Varėnos r.sav. / Šklėrių miškas Robertas A. 1+ J2
2021-06-10 Juodoji meleta (Dryocopus martius) Varėnos r.sav. / miškas Trakas Robertas A. 1 G3
2021-06-10 Laukys (Fulica atra) Varėnos r.sav. / Kabelių tvenkinys Robertas A. 1 L
2021-06-10 Smilginis strazdas (Turdus pilaris) Varėnos r.sav. / Kabeliai Robertas A. 2+ J2
2021-06-10 Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) Varėnos r.sav. / Kabeliai Robertas A. 1 G1
2021-06-10 Baltasis gandras (Ciconia ciconia) Varėnos r.sav. / Kabeliai Robertas A. 4+4+3 J2
2021-06-10 Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) Varėnos r.sav. / Kabelių pievos Robertas A. 2+ J2
2021-06-10 Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) Varėnos r.sav. / Kabelių pievos Robertas A. 1 G1
2021-06-10 Geltonoji kielė (Motacilla flava) Varėnos r.sav. / Kabelių pievos Robertas A. 2+ J3, J2
2021-06-10 Griežlė (Crex crex) Varėnos r.sav. / Kabelių pievos Robertas A. 1 G1
2021-06-10 Pilkoji starta (Emberiza calandra) Varėnos r.sav. / Kabelių pievos Robertas A. 1 G1
2021-06-10 Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) Varėnos r.sav. / Musteika Robertas A. 1
2021-06-10 Putpelė (Coturnix coturnix) Varėnos r.sav. / Kabelių pievos Robertas A. 1+1 G1
2021-06-10 Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) Varėnos r.sav. / Musteika Robertas A. 1 G1
2021-06-10 Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) Varėnos r.sav. / Musteika Robertas A. 1 G1
2021-06-10 Baltoji kielė (Motacilla alba) Varėnos r.sav. / Musteika Robertas A. 3+ J3
2021-06-10 Geltonoji starta (Emberiza citrinella) Varėnos r.sav. / Musteika Robertas A. 3+ J3
2021-06-10 Griežlė (Crex crex) Varėnos r.sav. / Musteika Robertas A. 1 G1
2021-06-10 Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) Varėnos r.sav. / Musteika Robertas A. 1 G1
2021-06-10 Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) Varėnos r.sav. / Musteika Robertas A. 1+1 G1
2021-06-10 Keršulis (Columba palumbus) Varėnos r.sav. / Musteika Robertas A. ~50
2021-06-10 Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) Varėnos r.sav. / Musteika Robertas A. 1+1 G1
2021-06-10 Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) Varėnos r.sav. / Grybaulios miškas Robertas A. 1+ J2
2021-06-10 Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) Varėnos r.sav. / Grybaulios tvenkinys (Grybaulios tvenkinys ir Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai) Robertas A. 3
2021-06-10 Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) Varėnos r.sav. / Grybaulios tvenkinys (Grybaulios tvenkinys ir Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai) Robertas A. 2+ J2
2021-06-10 Perkūno oželis (Gallinago gallinago) Varėnos r.sav. / Grybaulios tvenkinys (Grybaulios tvenkinys ir Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai) Robertas A. 1 G3
2021-06-10 Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) Varėnos r.sav. / Grybaulios tvenkinys (Grybaulios tvenkinys ir Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai) Robertas A. 2+ J2
2021-06-10 Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) Varėnos r.sav. / Grybaulios tvenkinys (Grybaulios tvenkinys ir Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai) Robertas A. 1+1+ J2
2021-06-10 Margasis žiogelis (Locustella naevia) Varėnos r.sav. / Grybaulios tvenkinys (Grybaulios tvenkinys ir Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai) Robertas A. 1+1 G2
2021-06-10 Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) Varėnos r.sav. / Grybaulios tvenkinys (Grybaulios tvenkinys ir Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai) Robertas A. 1+1+1 G2
2021-06-10 Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) Varėnos r.sav. / Grybaulios tvenkinys (Grybaulios tvenkinys ir Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai) Robertas A. 1+1+1+1+ G2
2021-06-10 Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) Varėnos r.sav. / Grybaulios tvenkinys (Grybaulios tvenkinys ir Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai) Robertas A. 1+1+1+1+1+1+ G2
2021-06-10 Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) Varėnos r.sav. / Grybaulios tvenkinys (Grybaulios tvenkinys ir Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai) Robertas A. 1 G1
2021-06-10 Baltoji kielė (Motacilla alba) Varėnos r.sav. / Grybaulios tvenkinys (Grybaulios tvenkinys ir Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai) Robertas A. 1+ J2
2021-06-10 Europinė juodagalvė kiauliukė (Saxicola rubicola) Varėnos r.sav. Robertas A. 1 G1
2021-06-10 Griežlė (Crex crex) Varėnos r.sav. / Grybaulios tvenkinys (Grybaulios tvenkinys ir Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai) Robertas A. 1+1+1+1+1+1+1+ G2
2021-06-10 Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) Varėnos r.sav. / Grybaulios tvenkinys (Grybaulios tvenkinys ir Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai) Robertas A. 1 G1
2021-06-10 Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) Varėnos r.sav. / Grybaulios tvenkinys (Grybaulios tvenkinys ir Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai) Robertas A. 1+1+1+1+1 G2
2021-06-10 Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) Varėnos r.sav. / Grybaulios miškas Robertas A. 2+ J2
2021-06-10 Gulbė nebylė (Cygnus olor) Varėnos r.sav. / Grybaulios tvenkinys (Grybaulios tvenkinys ir Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai) Robertas A. 5 J3
2021-06-10 Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) Varėnos r.sav. / Grybaulios miškas Robertas A. 1+1 G3
2021-06-10 Putpelė (Coturnix coturnix) Varėnos r.sav. / Margionys / laukai aplink Robertas A. 1 G1
2021-06-10 Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) Varėnos r.sav. / Margionys Robertas A. 1+1+1+1 G2
2021-06-10 Volungė (Oriolus oriolus) Varėnos r.sav. / Margionys Robertas A. 1+1+1 G2
2021-06-10 Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) Varėnos r.sav. / Margionys / laukai aplink Robertas A. 1+1+1+1 G2
2021-06-10 Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) Varėnos r.sav. / Margionys / laukai aplink Robertas A. 1+1 G2
2021-06-10 Juodasis peslys (Milvus migrans) Vilkaviškio r.sav. / Kybartai (miestas) Augustas R. 1
2021-06-10 Mažasis baublys (Ixobrychus minutus) Šalčininkų r.sav. / Baltoji Vokė / šlapžemė Augustas Š. 1 G2
2021-06-10 Juodakaklis naras (Gavia arctica) Šalčininkų r.sav. / ež. Papis Augustas Š. 3 SPM3
2021-06-10 Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) Šalčininkų r.sav. / Baltoji Vokė / šlapžemė Augustas Š. J2
2021-06-10 Eurazinė cyplė (Mareca penelope) Šalčininkų r.sav. / ež. Papis Augustas Š. 3
2021-06-10 Paprastasis suopis (Buteo buteo) Ukmergės r.sav. / Gasparuolis / šalia kelio Kęstutis J., Asta J. 1 D
2021-06-10 Šiaurinė pečialinda (Phylloscopus trochiloides) Klaipėdos m. sav. (be Kopgalio ir Smiltynės) / Danė (miesto dalis) / Danės krūmynai Saulius K. 1 G1
2021-06-10 Didžioji zylė (Parus major) Kauno m.sav. / Eiguliai Igoris S. 1+1 G2, G3
2021-06-10 Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) Anykščių r.sav. / Voversys / Prie namų. Arūnas K. 1 I2
2021-06-09 Juodasis strazdas (Turdus merula) Varėnos r.sav. / Margionys Robertas A. 1 G1
2021-06-09 Griežlė (Crex crex) Varėnos r.sav. / Margionys / laukai aplink Robertas A. 1+1 G2
2021-06-09 Juodasis čiurlys (Apus apus) Varėnos r.sav. / Margionys Robertas A. 1 D
2021-06-09 Urvinė kregždė (Riparia riparia) Varėnos r.sav. / Senoji Varėna Robertas A. 20+
2021-06-09 Slanka (Scolopax rusticola) Varėnos r.sav. / Naujieji Valkininkai / Miškas Robertas A. 1 G3
2021-06-09 Putpelė (Coturnix coturnix) Varėnos r.sav. / Valkininkai / laukai aplink Robertas A. 1 G1
2021-06-09 Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) Varėnos r.sav. / Valkininkai / laukai aplink Robertas A. 1 G1
2021-06-09 Uldukas (Columba oenas) Varėnos r.sav. / Valkininkų miškas Robertas A. 1+ I2
2021-06-09 Kurapka (Perdix perdix) Trakų r.sav. / Paluknio pievos Robertas A. 6+ J3
2021-06-09 Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) Trakų r.sav. / Guopstos Robertas A. 1 G1
2021-06-09 Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) Kauno m.sav. / Eiguliai Igoris S. 1+1 G2, G3
2021-06-09 Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) Kauno m.sav. / Eiguliai Igoris S. 1+1 G2, G3
2021-06-08 Perkūno oželis (Gallinago gallinago) Kauno r.sav. / Ežerėlio (Žiemkelio) pieva Artūras Š. 1
2021-06-08 Paprastasis purplelis (Streptopelia turtur) Kauno r.sav. / Ežerėlio (Žiemkelio) pieva Artūras Š. 2
2021-06-08 Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) Kauno r.sav. / Ežerėlio (Žiemkelio) pieva Artūras Š. 1
2021-06-08 Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) Kauno r.sav. / Ežerėlio (Žiemkelio) pieva Artūras Š. 2
2021-06-08 Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) Kauno r.sav. / Ežerėlio (Žiemkelio) pieva Artūras Š. 2
2021-06-08 Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) Kauno r.sav. / Ežerėlio (Žiemkelio) pieva Artūras Š. 2
2021-06-08 Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) Kauno r.sav. / Ežerėlio (Žiemkelio) pieva Artūras Š. ~10
2021-06-08 Keršulis (Columba palumbus) Zarasų r.sav. / Grybinė Olegas K. 1 G1