Fenologijos srautasBendra 2022 metų statistika

Įvesta stebėjimų: 5475

Skirtingų rūšių: 260

Skirtingų savivaldybių: 55

Stebėtojų skaičius: 69Stebėjimų skaičiaus kitimas Stebėjimai   Rūšys   Vietos   SavivaldybėsNaujausi stebėjimai Rikiuoti pagal stebėjimo datą | Rikiuoti pagal įvedimo datą  Visi stebėjimai
Info Data Rūšis Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta Stebėtojai Skaičius Fazė
2022-06-28 Pietinis purplelis (Streptopelia decaocto) Kauno r.sav. / Raudondvaris Robertas A. 1 G3
2022-06-28 Gegutė (Cuculus canorus) Jurbarko r.sav. / Kalnėnai / Miškas Robertas A. 1 G3
2022-06-28 Žaliakojis tulikas (Tringa nebularia) Jurbarko r.sav. / Greičiai / Nemunas Robertas A. 1
2022-06-28 Upinis kirlikas (Charadrius dubius) Jurbarko r.sav. / Greičiai / Nemunas Robertas A. 2+2 G2, G3
2022-06-28 Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) Jurbarko r.sav. / Greičiai / Nemunas Robertas A. 8+ G2, G3
2022-06-28 Mažoji žuvėdra (Sternula albifrons) Jurbarko r.sav. / Greičiai / Nemunas Robertas A. 12+ G2, G3
2022-06-28 Geltonoji kielė (Motacilla flava) Jurbarko r.sav. / Greičiai / Laukai aplink Robertas A. 5+ J3
2022-06-28 Kurapka (Perdix perdix) Jurbarko r.sav. / Greičiai / Laukai aplink Robertas A. 1
2022-06-28 Pilkoji starta (Emberiza calandra) Jurbarko r.sav. / Greičiai / Laukai aplink Robertas A. 1 G2, G3
2022-06-28 Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) Jurbarko r.sav. / Skirsnemunė / Laukai aplink Robertas A. 1 G2, G3
2022-06-28 Paprastasis pelėsakalis (Falco tinnunculus) Jurbarko r.sav. / Raudonė (miestelis) / Laukai aplink Robertas A. 1
2022-06-28 Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) Jurbarko r.sav. / Raudonė (miestelis) / Laukai aplink Robertas A. 1 G2, G3
2022-06-28 Volungė (Oriolus oriolus) Jurbarko r.sav. / Raudonė (miestelis) / Miškas Robertas A. 1 G2, G3
2022-06-28 Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) Jurbarko r.sav. / Veliuona / Nemunas Robertas A. 1 G2, G3
2022-06-28 Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) Jurbarko r.sav. / Veliuona / Laukai aplink Robertas A. 1 G2, G3
2022-06-28 Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) Jurbarko r.sav. / Seredžius / Laukai aplink Robertas A. 1 G2, G3
2022-06-28 Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) Kauno r.sav. / Vilkija (miestas) / Laukai aplink Robertas A. 1 G2, G3
2022-06-28 Gegutė (Cuculus canorus) Kauno r.sav. / Vilkija (miestas) / Miškas Robertas A. 1 G3
2022-06-28 Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) Kauno r.sav. / Brūžė / Laukai aplink Robertas A. 1 G2, G3
2022-06-28 Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) Kauno r.sav. / Brūžė / Laukai aplink Robertas A. 1 G2, G3
2022-06-28 Griežlė (Crex crex) Kauno r.sav. / Brūžė / Laukai aplink Robertas A. 1 G2, G3
2022-06-28 Nendrinė vištelė (Gallinula chloropus) Kauno r.sav. / Nemunas, Kulautuva Robertas A. 1
2022-06-28 Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) Kauno r.sav. / Nemunas, Kulautuva / Laukai aplink Robertas A. 1 G2, G3
2022-06-27 Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) Kauno r.sav. / Padauguvos miškas Saulius M. 1
2022-06-27 Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) Švenčionių r.sav. / ež.Kretuonas Robertas A. 54+ I1, I2
2022-06-27 Raudonkojis tulikas (Tringa totanus) Švenčionių r.sav. / ež.Kretuonas Robertas A. 1+1+ J3
2022-06-27 Rudagalvis kiras (Chroicocephalus ridibundus) Švenčionių r.sav. / ež.Kretuonas Robertas A. J3
2022-06-27 Juodoji žuvėdra (Chlidonias niger) Švenčionių r.sav. / ež.Kretuonas Robertas A. 2+
2022-06-27 Kuoduotoji antis (Aythya fuligula) Švenčionių r.sav. / ež.Kretuonas Robertas A. 24+
2022-06-27 Pilkoji antis (Mareca strepera) Švenčionių r.sav. / ež.Kretuonas Robertas A. 1
2022-06-27 Ausuotasis kragas (Podiceps cristatus) Švenčionių r.sav. / ež.Kretuonas Robertas A. 3+2+4+3+4+2+3+4 J3
2022-06-27 Gulbė nebylė (Cygnus olor) Švenčionių r.sav. / ež.Kretuonas Robertas A. 7 J3
2022-06-27 Gegutė (Cuculus canorus) Švenčionių r.sav. / ež.Kretuonas / Miškas Robertas A. 1 G3
2022-06-27 Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) Švenčionių r.sav. / ež.Kretuonas Robertas A. 1+1+ G2, G3
2022-06-27 Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) Švenčionių r.sav. / ež.Kretuonas Robertas A. 1+1+1+ G2, G3
2022-06-27 Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) Švenčionių r.sav. / Reškutėnai / Miškas Robertas A. 1 G3
2022-06-26 Kurapka (Perdix perdix) Anykščių r.sav. / Surdegis (Troškūnų sen., miestelis) Aurelijus N. 2
2022-06-26 Sketsakalis (Falco subbuteo) Anykščių r.sav. / Surdegis (Troškūnų sen., miestelis) / Kiaulėnų miškas Aurelijus N. 1
2022-06-26 Pievinė lingė (Circus pygargus) Anykščių r.sav. / Kanapynė / Bikenio up. Aurelijus N. 1
2022-06-26 Baltasis gandras (Ciconia ciconia) Anykščių r.sav. / Pelyšėlės I Aurelijus N. 31
2022-06-26 Kalninė kielė (Motacilla cinerea) Šilutės r.sav. / Švėkšna Saulius M. 2
2022-06-25 Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) Anykščių r.sav. / Pienagalys Aurelijus N. 1
2022-06-25 Pievinė lingė (Circus pygargus) Anykščių r.sav. / Juodžgalys / Braizgės up. pakrantės Aurelijus N. 3
2022-06-25 Vapsvaėdis (Pernis apivorus) Anykščių r.sav. / Meiluškiai / Naujasėdžio miškas Aurelijus N. 1
2022-06-25 Švygžda (Porzana porzana) Ukmergės r.sav. / Stanislavuvka Kęstutis J., Asta J. 1 G1
2022-06-25 Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) Ukmergės r.sav. / Stanislavuvka Kęstutis J., Asta J. 1 G1
2022-06-25 Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) Ukmergės r.sav. / Stanislavuvka Kęstutis J., Asta J. 1 G1
2022-06-25 Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) Kauno r.sav. / Kačerginės miškas Povilas A. 1 G1
2022-06-24 Vapsvaėdis (Pernis apivorus) Anykščių r.sav. / Skamarokai / Juostininkų miškas Aurelijus N. 1
2022-06-24 Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) Anykščių r.sav. / Skamarokai / Juostininkų miškas Aurelijus N. 2
2022-06-24 Kukutis (Upupa epops) Kauno r.sav. / Raudondvaris Saulius M. 1
2022-06-23 Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) Ukmergės r.sav. / Laumėnai / Dvaro g.4 Kęstutis J., Asta J. 3 J3
2022-06-23 Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) Kauno r.sav. / Lomankos miškas Saulius M. 1
2022-06-23 Uldukas (Columba oenas) Ukmergės r.sav. / Kurėnai / Laukai aplink Robertas A. 1
2022-06-23 Geltonoji kielė (Motacilla flava) Ukmergės r.sav. / Kurėnai / Laukai aplink Robertas A. 5+ J3
2022-06-23 Upinis kirlikas (Charadrius dubius) Ukmergės r.sav. / Kurėnai / Laukai aplink Robertas A. 8+ J3
2022-06-23 Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) Ukmergės r.sav. / Kurėnai / Laukai aplink Robertas A. 16+ J3, M
2022-06-23 Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) Ukmergės r.sav. / Žilvičiupis / Laukai aplink Robertas A. 1 G2
2022-06-23 Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) Panevėžio r.sav. / Kazimierava / Laukai aplink Robertas A. 1 G2
2022-06-23 Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) Panevėžio r.sav. / Paberžis / Laukai aplink Robertas A. 1 G2
2022-06-23 Griežlė (Crex crex) Biržų r.sav. / Jackonys / Laukai aplink Robertas A. 1 G2
2022-06-23 Mažoji tošinukė (Iduna caligata) Biržų r.sav. / Jackonys / Laukai aplink Robertas A. 2 G2
2022-06-23 Griežlė (Crex crex) Pasvalio r.sav. / Dičiūnai / Laukai aplink Robertas A. 1 G2
2022-06-23 Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) Pasvalio r.sav. / Dičiūnai / Laukai aplink Robertas A. 1 G2
2022-06-22 Griežlė (Crex crex) Pasvalio r.sav. / Smilgeliai (Pumpėnų sen.) / Laukai aplink Robertas A. 1 G2
2022-06-22 Griežlė (Crex crex) Pasvalio r.sav. / Sereikoniai / Laukai aplink Robertas A. 1 G2
2022-06-22 Uldukas (Columba oenas) Pasvalio r.sav. / Sereikoniai / Laukai aplink Robertas A. 1
2022-06-22 Kurapka (Perdix perdix) Pasvalio r.sav. / Molynė (Pumpėnų sen.) / Laukai aplink Robertas A. 1+1 G2
2022-06-22 Smilginis strazdas (Turdus pilaris) Pasvalio r.sav. / Lavėnai Robertas A. 1+ J2
2022-06-22 Gegutė (Cuculus canorus) Pasvalio r.sav. / Pušalotas (miestelis) / Laukai aplink Robertas A. 1 G3
2022-06-22 Griežlė (Crex crex) Pasvalio r.sav. / Pušalotas (miestelis) / Laukai aplink Robertas A. 1 G2
2022-06-22 Kurapka (Perdix perdix) Pasvalio r.sav. / Dičiūnai / Laukai aplink Robertas A. 1 G3
2022-06-22 Griežlė (Crex crex) Pasvalio r.sav. / Dičiūnai / Laukai aplink Robertas A. 1 G2
2022-06-22 Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) Pasvalio r.sav. / Palėveniai / Laukai aplink Robertas A. 2+ J2
2022-06-22 Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) Pasvalio r.sav. / Toliūnai / Laukai aplink Robertas A. ~100 M, RM1
2022-06-22 Griežlė (Crex crex) Pasvalio r.sav. / Vytėnai / Laukai aplink Robertas A. 1 G2
2022-06-22 Svilikėlis (Serinus serinus) Pasvalio r.sav. / Mikoliškis Robertas A. 1 G2
2022-06-22 Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) Pasvalio r.sav. / Mikoliškis Robertas A. 1 G2
2022-06-22 Baltoji kielė (Motacilla alba) Pasvalio r.sav. / Pušalotas (miestelis) Robertas A. 4 J3
2022-06-22 Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) Pasvalio r.sav. / Pušalotas (miestelis) Robertas A. 1 G2
2022-06-22 Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) Pasvalio r.sav. / Pumpėnai (miestelis) Robertas A. 1+1 G2
2022-06-22 Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) Pasvalio r.sav. / Pumpėnai (miestelis) / Laukai aplink Robertas A. 1 G2
2022-06-22 Baltoji kielė (Motacilla alba) Pasvalio r.sav. / Pumpėnai (miestelis) / Laukai aplink Robertas A. 5 J3
2022-06-22 Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) Pasvalio r.sav. / Puodžiūnai / Laukai aplink Robertas A. 1+ J2
2022-06-22 Dagilis (Carduelis carduelis) Pasvalio r.sav. / Sereikoniai / Laukai aplink Robertas A. 7 J3
2022-06-22 Paprastasis čivylis (Linaria cannabina) Pasvalio r.sav. / Sereikoniai / Laukai aplink Robertas A. 5+ J3
2022-06-22 Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) Pasvalio r.sav. / Sereikoniai / Laukai aplink Robertas A. 1 G2
2022-06-22 Smilginis strazdas (Turdus pilaris) Pasvalio r.sav. / Sereikoniai / Laukai aplink Robertas A. 1+1+1 J3, J2
2022-06-22 Pievinė lingė (Circus pygargus) Pasvalio r.sav. / Sereikoniai / Laukai aplink Robertas A. 1+1 G2
2022-06-22 Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) Pasvalio r.sav. / Sereikoniai / Laukai aplink Robertas A. 1 G2
2022-06-22 Paprastasis purplelis (Streptopelia turtur) Ukmergės r.sav. / Varlėnai / Laukai aplink Robertas A. 1
2022-06-22 Šiaurinė pečialinda (Phylloscopus trochiloides) Palangos m.sav. / Palanga / Prie Rąžės upelio, šalia Basanavičiaus g. Mantas J. 1
2022-06-22 Putpelė (Coturnix coturnix) Ukmergės r.sav. / Šešuoliai (kaimas) Kęstutis J. 1 G3
2022-06-20 Žvirblinė pelėda (Glaucidium passerinum) Vilniaus m.sav. / Sapieginės miško parkas (Šveicarijos parkas) Augustas Š. 2 J3
2022-06-19 Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) Klaipėdos r.sav. / Poškos Gražina Ž. 3 J3
2022-06-19 Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) Klaipėdos r.sav. / Poškos Gražina Ž. 6 J2
2022-06-19 Didžioji kuolinga (Numenius arquata) Švenčionių r.sav. / Balingradas Augustas Š. 32 RM2
2022-06-19 Uldukas (Columba oenas) Anykščių r.sav. / Naujasėdis Aurelijus N. 1
2022-06-19 Uldukas (Columba oenas) Kauno r.sav. / Naujatriobiai (Raudondvario sen.) Saulius M. 10 M
2022-06-19 Kurapka (Perdix perdix) Kauno r.sav. / Naujatriobiai (Raudondvario sen.) Saulius M. 2