Tetervinas Lyrurus tetrix | Black GrouseInformacija apie rūšį

Būrys: VIŠTINIAI PAUKŠČIAI (GALLIFORMES) | Šeima: Tetervininiai (Tetraonidae)


Įtraukta į RK: 3(R) - Retos rūšys

Renkami fenologiniai duomenys


Statusas, kategorija ir populiacija

Statusas: P Z

Kategorija: A - Rūšys stebėtos gamtoje ir po 1951-01-01

Populiacija: 1500-3000