Urvinė kregždė Riparia riparia | Sand MartinInformacija apie rūšį

Būrys: ŽVIRBLINIAI PAUKŠČIAI (PASSERIFORMES) | Šeima: Kregždiniai (Hirundinidae)


Renkami stebėjimai: IX.15-IV.25

Renkami fenologiniai duomenys


Statusas, kategorija ir populiacija

Statusas: P M

Kategorija: A - Rūšys stebėtos gamtoje ir po 1951-01-01

Populiacija: 50000-150000