Baltnugaris genys Dendrocopos leucotos | White-backed WoodpeckerInformacija apie rūšį

Būrys: GENINIAI PAUKŠČIAI (PICIFORMES) | Šeima: Geniniai (Picidae)


Įtraukta į RK: 3(R) - Retos rūšys

Renkami stebėjimai: Visi stebėjimai tik Klaipėdos apskr.

Renkami fenologiniai duomenys


Statusas, kategorija ir populiacija

Statusas: P M Z

Kategorija: A - Rūšys stebėtos gamtoje ir po 1951-01-01

Populiacija: 900-1200