Alka Alca torda | Razorbill



Informacija apie rūšį

Būrys: SĖJIKINIAI PAUKŠČIAI (CHARADRIIFORMES) | Šeima: Alkiniai (Alcidae)


Renkami stebėjimai: Visi stebėjimai (išskyrus jūroje)

Renkami fenologiniai duomenys


Statusas, kategorija ir populiacija

Statusas: M Z

Kategorija: A - Rūšys stebėtos gamtoje ir po 1951-01-01

Populiacija: -