Jūrinis kirlikas Charadrius hiaticula | Common Ringed PloverInformacija apie rūšį

Būrys: SĖJIKINIAI PAUKŠČIAI (CHARADRIIFORMES) | Šeima: Sėjikiniai (Charadriidae)


Įtraukta į RK: 3(R) - Retos rūšys

Renkami stebėjimai: V.01-VII.15 (išskyrus Klaipėdos apsk.) ir XI.01-III.15 (visur)

Renkami fenologiniai duomenys


Statusas, kategorija ir populiacija

Statusas: Pr M

Kategorija: A - Rūšys stebėtos gamtoje ir po 1951-01-01

Populiacija: 20-40